Mijn Identiteit In Christus

Overdenking

IN CHRISTUS// We horen deze term heel vaak en komen hem wel 164 keer tegen in het nieuwe Testament, maar wat betekent het nou eigenlijk, “in Christus”? 


Het in Christus zijn, gaat over onze verbondenheid met Jezus en zijn verbondenheid met ons. In Christus zijn we een eenheid met Hem. Dat betekent dat al wat van Hem is, ook van mij is en omgekeerd, al wat van mij is van Hem is.Een prachtig voorbeeld hiervan is dat mijn zonden en schuld niet langer van mij zijn, maar van Hem. Hij heeft onze zonde en schuld gedragen, 2000 jaar terug op Golgotha. Jezus is er voor gestorven. Hij heeft de prijs betaald. Maar dat niet alleen, Hij heeft de dood overwonnen. Wij, die in Hem zijn, dus ook. Wij hebben door Hem eeuwig leven en vergeving van zonde. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀


Het “in Christus-zijn” is niet alleen ten diepste de wortel van het christen-zijn, maar het is een nieuwe werkelijkheid binnen het dagelijkse leven zelf. Al wat van Hem is, is van jou en wat van jou is, is van Hem. 


Een heel nieuw begin:

Vaak kunnen dingen je uit het verleden achtervolgen zoals bijvoorbeeld schuldgevoelens, schaamte, verdriet, pijn, woede en ga zo maar door. Paulus zelf kon hier over meepraten. Hij was iemand die, voordat hij tot geloof in Jezus Christus kwam, de gemeente van Christus vervolgde. Wat moet dat met hem gedaan hebben? Maar Paulus bleef niet in het verleden steken. Nee, in tegendeel, hij zegt in Filippenzen 3:14 (HTB): "... ik vergeet wat achter mij ligt en strek mij uit naar wat voor mij ligt ..." En dat sluit heel mooi aan bij wat hij hier uitlegt. 


Wanneer je tot geloof in Jezus Christus komt, word je van binnen helemaal nieuw. Alle zonde en schuld is vergeven en je hebt een heel nieuw leven gekregen. Wees dus geen gevangene van je verleden. Het oude is weggedaan, zie alles is nieuw. Het oude leven waar je alleen voor jezelf leefde is voorbij. We leven nu voor, met en door Jezus Christus. Ga vanuit deze waarheid leven. 


Als de duivel komt en je weer probeert aan te klagen met dingen uit het verleden, ga dan staan op deze waarheid: God heeft al mijn zonden uitgewist door het volbrachte werk van mijn Heer en Heiland, Jezus Christus! 


Vragen:  • Wat betekent het voor jou om ‘in Christus’ te zijn? 

  • Hoe ervaar jij het dat je een nieuwe schepping bent geworden? En hoe wordt dit zichtbaar in jouw leven? 


Kort gebed:

Vader wilt U mij helpen om te gaan geloven dat ik in Uw Zoon een nieuwe schepping ben. Vul mij met Uw Waarheid zodat de leugens in mijn denken moeten wijken.


Luister onze Podcast over hoe je je kan wapenen tegen leugens die je bent gaan geloven en je klein houden, en hoe je vanuit waarheid kunt gaan leven.