Mijn Identiteit In Christus

Mijn Identiteit In Christus

Dag 10 van 15

BEGRIJPEN WAT GOD WIL// Kort voor Jezus zou sterven aan het kruis, sprak Hij met zijn discipelen heel indringend over wat ‘in de laatste tijd’ zou gebeuren en met klem zei Hij steeds: "Wees waakzaam!" Je kunt dat lezen in Mattheüs 24. 


Ook Paulus schrijft in zijn brief: ‘we leven in een slechte tijd.’ En terecht... christenen werden wreed vervolgd. Maar wij, die nu leven, hoeven alleen maar het nieuws te volgen om te weten dat ook ónze tijd slecht genoemd kan worden. Ja, we hebben in het Westen welvaart en veel om dankbaar voor te zijn, maar de wereld is in chaos. De mens is tot veel in staat, maar tóch: de wereldwijde problemen stapelen zich op. Wie heeft nog de juiste oplossing? We kunnen overweldigd worden door alles wat gebeurt. Daarom is het zó belangrijk om dicht bij God te blijven en te zoeken naar zijn wil.


God spreekt tot ons door zijn Woord  en Geest en Hij verlangt ernaar dat we bij Hem komen. Van God houden en Hem volgen betekent ook dat we andere keuzes maken in het leven. Een bekend lied zegt: ‘God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie’ (Opwekking 429). Je kunt Hem vertrouwen. Hij is niet ver weg en hoort elk gebed. Zoek Hem, vraag naar zijn wil en dank Hem voor de belofte dat Hij je nooit alleen laat. Hij heeft je zijn Geest gegeven die leidt, troost en inzicht geeft. Je mag hoop hebben want, wát jouw omstandigheden ook zijn, de Here Jezus Christus wil jou vervullen met zijn vrede, die alle verstand te boven gaat. Dan kun je, ondanks wat je meemaakt, dankbaar zijn en hoop houden. 


Blijf dicht bij Hem, zoek Hem elke dag. Hij zal je veilig leiden. Als jij je hand in zijn hand legt, wijst Hij jou de weg! 


Vragen:  • Hoe zou je je dagen "goed" kunnen gebruiken?

  • Op welke manieren kun je op zoek gaan naar Gods wil voor jouw leven?


Kort gebed:

Vader, ik leg mijn hand in de Uwe. Wijs mij de weg die U wilt dat ik ga. Geef mij de moed, kracht en het geduld dat ik daarvoor nodig heb. Heer wilt u mij de gehele weg vullen met Uw vrede die alle verstand te boven gaat. Dank U dat U mij leidt en ik niet alleen ben.

Over dit leesplan

Mijn Identiteit In Christus

We maken ons zo vaak druk om wat andere mensen van ons vinden. Wat andere mensen zien als ze naar ons kijken. In dit leesplan willen we ontdekken wat God ziet als Hij naar ons kijkt, zodat we opgebouwd mogen worden door ...

We willen GlobalRize bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://www.she-rises.nl

Over deze uitgever