Mijn Identiteit In Christus

Mijn Identiteit In Christus

Dag 11 van 15

DOOR GODS GEEST GELEID// Wat is het geweldig om een kind van God te mogen zijn door het offer van Jezus Christus. We zijn vrij gemaakt; er is geen veroordeling meer voor wie in Christus Jezus zijn en bovendien heeft God ons ook zijn Heilige Geest gegeven als Trooster, Raadgever en Leidsman. Zonder Gods Geest lukt het niet. 


We zijn Gods kinderen – we zijn gered, maar blijven leren – ons leven lang. En de Heilige Geest helpt ons daarbij. Hij woont in ons en als we Hem ruimte geven, dan laat Hij zien wat anders kan. Dat betekent wel dat we niet langer onze eigen zin doen. En oh, wat is het soms moeilijk: ‘Heer, niet mijn wil, maar Uw wil geschiede!’ Wij denken vaak dat we het zelf wel kunnen, maar – laten we eerlijk zijn – dat brengt ons niets. 


Alleen mensen die zich laten leiden door de Geest van God zijn zonen/dochters van God. Hoe word je dan geleid door de Geest? Het is niet zo moeilijk. Overdenk nog eens het Bijbelgedeelte van vandaag en vraag de Heilige Geest of Hij je wil helpen om de dingen die je zó graag zelf deed, nu op Gods manier te doen. Bidden is praten met God, dus vertel het Hem gewoon. Schrijf het op om het niet te vergeten. En dank Hem dat Hij het ook werkelijk duidelijk gaat maken; daar mag je op rekenen, want Hij kent het verlangen van je hart. Je zult vrede ervaren en merken dat wat je leest in Gods Woord steeds meer gaat leven. Er komt vrucht op je gebed en mensen om je heen zullen merken dat je verandert. Volg het spoor dat de Geest je wijst. 


Vragen:  • Merk jij in je eigen leven dat de Heilige Geest je steeds meer aan het kneden en vormen is naar het beeld van Jezus Christus?

  • Aan welke dingen kun je dit merken?

  • Hoe zou je je (meer) kunnen laten leiden door de Heilige Geest?


Kort gebed:

Heilige Geest, wilt U mij helpen en mij vervullen, opdat ik meer en meer mag gaan lijken op Jezus. Help mij om het spoor te volgen dat U mij wijst. 

Over dit leesplan

Mijn Identiteit In Christus

We maken ons zo vaak druk om wat andere mensen van ons vinden. Wat andere mensen zien als ze naar ons kijken. In dit leesplan willen we ontdekken wat God ziet als Hij naar ons kijkt, zodat we opgebouwd mogen worden door ...

We willen GlobalRize bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://www.she-rises.nl

Over deze uitgever