#OpreisdoorLukas - Lukas 16: over geld, rijkdom en macht

Dag 5 van 5 • Lezing van vandaag

Overdenking

Je daden hebben eeuwigheidswaarde 


"Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat."


Vandaag staat hetzelfde stukje op het rooster als op de tweede dag van dit leesplan. Ondertussen heb je de andere verhalen gelezen waarin de Heer Jezus de Farizeeërs heeft aangesproken op hun negatieve en zelfzuchtige gedrag. Hij heeft hen laten zien dat hun manier van leven en denken niet correct is, dat wat ze in dit leven wel en vooral niet doen effect heeft op de eeuwigheid.


We sluiten dit hoofdstuk af met de woorden die Jezus tegen zijn discipelen sprak over betrouwbaar zijn met geld, in het kleine en verborgene. Hij moedigt hen aan om geld, de mammon, niet als drijfveer te nemen in het leven, maar juist in trouw en liefde recht te doen aan de medemens. 


Het zijn woorden die we, als we ze lezen, heel gemakkelijk beamen. Onze ontzetting over de hypocrisie en geldzuchtigheid van de Farizeeërs voelt heel oprecht. Maar hoe anders zijn wij nu echt? Kijk eens naar je eigen leven, onderzoek eens je motieven, wees eens kritisch op je geefgedrag, denk eens na over wat je doet je als je armoede en onrecht tegenkomt …


Waar je je aan mag vasthouden is dat alle veroordeling door Jezus is weggedaan. Je hoeft geen aanklacht meer te ervaren! Lees het hoofdstuk door die bril nog eens. Wat raakt je? Hoe zou je willen zijn? En wat kun je doen om een stap in die richting te zetten?


PS: Wil je reageren op #OpreisdoorLukas, dan kan dat via www.miradeboer.nl. We horen graag van je! En lees ook de andere leesplannen bij Lukas.