#OpreisdoorLukas - Lukas 16: over geld, rijkdom en macht

Dag 2 van 5 • Lezing van vandaag

Overdenking

Een knecht met twee heren?


"Geen enkele knecht kan twee heren dienen."


Met het voorgaande verhaal laat de Heer nóg een principe zien. Op een bijdehante en slinkse manier handelt de knecht met misbruik, macht en manipulatie, precies zoals de geest van de mammon is: onrechtvaardig. Die krijgt een koekje van eigen deeg, zou je kunnen zeggen. 


Jezus daagt uit: maak je los van deze macht, laat hem niet je handel en wandel bepalen, maar draai het om. Maak er gebruik van voor de goede zaak. En dit is lastig: geld en macht werken corrumperend. Daarom zegt Jezus erbij dat wie betrouwbaar is in het geringe, ook betrouwbaar kan zijn in het vele. Wees je ervan bewust, ook in de kleine, onzichtbare zaken. Oefen jezelf erin om los te blijven van het geld. Investeer wat je hebt in het Koninkrijk met als doel dat mensen Jezus leren kennen.


Als je je laat leiden door de macht van de mammon, ben je onbetrouwbaar en zullen je geen dingen toevertrouwd worden die er echt toe doen, die blijven, eeuwigheidswaarde hebben. Een heftige boodschap als je erover nadenkt, omdat we afhankelijk zijn van geld. Volledig vertrouwen op de zorg van de Vader is gewoon heel lastig.


In vers 12 lijkt Jezus de handelswijze van de oneerlijke rentmeester alsnog af te keuren, want Hij roept hier toch op om zorgvuldig met andermans bezit om te gaan. Als je dat niet doet, kun je ook niet een goed rentmeester van je eigen zaken zijn, zo stelt Hij. En weer onderstreept Hij dat het te maken heeft met de vraag waar je je hart aan verpandt. Je kunt niet én voor geld gaan; niet rijkdom als doel op zichzelf hebben én volledig voor het Koninkrijk van God gaan. 


Het Koninkrijk van God staat echt haaks op het koninkrijk van de wereld. In het Koninkrijk van God gaat het om God, om geven en ontvangen en zaaien en oogsten. In het koninkrijk van de wereld gaat het om de mammon, om kopen en verkopen en krijgen en houden. Zie je hoe deze twee koninkrijken het tegenovergestelde doel hebben? 


‘Welke heer wil je dienen?’ vraagt de Heer aan de omstanders en Hij vraagt het ook aan jou. Welke heer dien jij?


Om over na te denken:

Als je bovenstaande rijtjes van de twee verschillende koninkrijken op je in laat werken, volgens welk koninkrijk leef jij en heb je jouw leven ingericht?