#OpreisdoorLukas - Lukas 16: over geld, rijkdom en macht

Dag 3 van 5 • Lezing van vandaag

Overdenking

Het gaat om trouw en liefde   


"De wet en de profeten gaan tot aan Johannes: sindsdien wordt het Koninkrijk van God verkondigd, en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen."


De Heer spreekt in dit hoofdstuk tegen zijn vrienden, maar de Farizeeërs horen het ook en vinden de boodschap helemaal niets. Ze halen honend hun neus op. Wel logisch dat ze de boodschap lastig vinden: als er nou mensen zijn die zich door geld laten leiden, zijn zij het wel. Het staat er nog expliciet bij: ze zijn geldzuchtig.


Ze hadden ook hun theologische redenen daarvoor: ze geloofden dat het Oude Testament leert dat rijkdom en voorspoed tekenen zijn van de zegen van God over je leven. Was je arm, dan moest dat dus wel komen omdat je iets fout had gedaan en dus onder een vloek viel.


Jezus maakt korte metten met die gedachte. Hij zegt onomwonden dat er een nieuwe tijd is aangebroken waarin alles is veranderd. God kijkt naar wat er in je hart leeft en niet naar het mooie plaatje van je buitenkant. En in je hart speurt Hij vooral naar trouw en liefde: in je werk (goed rentmeesterschap), aan elkaar (rechtvaardigheid) en aan Hem (geen verdeeldheid in je hart).


Het gaat niet langer meer om zegen of vloek, maar om het Koninkrijk van God; een plek, een manier van leven waarvoor iedereen is uitgenodigd. Dat betekent niet dat de wet is afgeschaft. De wet doet er nog toe, maar dan wel op de manier zoals God het vanaf het allereerste moment bedoeld heeft. Het gaat om liefde: houden van God, de ander en jezelf.


En dan staat er plotseling een stukje over het huwelijk. Jezus illustreert hier zijn verhaal mee. Want ook hier gaat het weer om trouw en liefde: aan je partner.


Scheiden is niet de bedoeling en dat stond zo ook in de wet. Maar er waren een paar omstandigheden waaronder scheiding mogelijk was. De Farizeeërs hadden het echter zo gedraaid dat een man heel eenvoudig van zijn vrouw kon scheiden als hij dit wilde. Een voorbeeld van een goede wet die verdraaid werd uitgevoerd en daardoor onrecht aan de vrouw veroorzaakte. Niet bepaald een illustratie van het Vaderhart van God…


Om over na te denken:

Wat vind je van de opvatting van de Farizeeërs dat je gezegend wordt als je iets goed doet en gestraft wordt als je iets fout doet?


Wat vind jij van de suggestie dat trouw, liefde en rechtvaardigheid belangrijker zijn dan je aan de regels houden?