Vreugde: aftellen naar Kerstmis

Dag 1 van 7 • Lezing van vandaag

Overdenking

Het verhaal begint 


Wat is vreugde precies? 


Om dat te ontrafelen moeten we teruggaan naar het moment dat God de wereld schiep. Stel je voor dat je zojuist tot leven gewekt werd door de adem van God. Hij trekt je overeind van de grond en glimlacht naar je. Vanaf dan straalt zijn gezicht, elke keer als Hij je ziet. Het leven is perfect tot er een dag komt waarop jij dat ene ding doet, waarvan God gezworen had dat je het nooit mocht doen. Door deze daad van rebellie heb jij jezelf afgescheiden van de Ene die jou perfect kende en je onophoudelijk liefhad. En het doel om eeuwig dicht bij God te zijn, werd in een oogwenk een eeuwige scheiding van Hem. 


Dat gebeurde er in Genesis 1-3… maar gelukkig is dat niet het einde van het verhaal. Hoewel de mensheid het verknald had, maakte God toch een belofte dat Hij Iemand zou zenden die deze breuk zou helen en onze relatie met Hem zou herstellen. 


Kerstmis markeert de komst van Gods beloofde antwoord. De Schepper God neemt de gestalte van een baby aan en wordt "God met ons". Omwille van Kerstmis kan iedereen, die ervoor kiest om te geloven in Christus, een voortdurende vreugde ervaren die alleen komt door het persoonlijk kennen van God. 


Gedurende de komende week zullen we een kijkje nemen bij verschillende Bijbelse voorbeelden van mensen die deze levensveranderende vreugde lieten zien. Bereid je vandaag voor op Kerstmis door na te denken over de betekenis van de komst van een Redder voor mensen die gevangen zitten in een eeuwige scheiding van God. Dank Jezus omdat Hij "God met ons" werd.


Bid dit gebed:


God, omdat U naar deze aarde kwam als een baby, kan ik oneindige vreugde ervaren. Help me om deze week de geboorte van mijn Redder op een nieuwe wijze te waarderen. Moge de vreugde over het verhaal van Kerstmis opspringen vanuit de Bijbel en mij veranderen. Bereid mijn hart vandaag voor om uw heerlijkheid te ontvangen.