KONING JEZUS: een overdenking over Pasen door Timothy Keller

Dag 1 van 9 • Lezing van vandaag

Overdenking
"Geroepen door de Koning"Het Evangelie is geen advies: het is het goede nieuws dat je je weg naar God niet hoeft te verdienen; Jezus heeft dat al voor je gedaan. En het is een geschenk dat je ontvangt uit pure genade, door Gods volledig onverdiende gunst. Als je dat geschenk grijpt en vasthoudt, brengt de roep van Jezus je niet tot fanatisme of tot bescheidenheid. Het wordt je vurige verlangen om Jezus je absolute doel en prioriteit te maken, om altijd te leven in Zijn nabijheid. Tegelijkertijd, als je iemand ontmoet met andere prioriteiten of een ander geloof, ga je er niet vanuit dat die persoon ondergeschikt is aan jou. Je wilt die persoon dienen, niet onderdrukken.Waarom? Omdat het Evangelie niet draait om het volgen van een advies, maar om het volgen van een Koning. Niet alleen maar Iemand met de macht en het gezag om je te vertellen wat er moet gebeuren, maar iemand met de macht en het gezag om dat ook te doen, en het vervolgens aan je aan te bieden als goed nieuws.Waar zien we dat soort gezag? De doop van Jezus ging al vergezeld met bovennatuurlijke tekenen die Zijn goddelijk gezag aankondigden. Daarna zien we dat Simon, Andreas, Jakobus en Johannes zonder uitstel Jezus gaan volgen. Zijn roep zelf heeft dus al gezag. Marcus bouwt verder op dit thema: "Jezus en Zijn metgezellen kwamen in Kafarnaüm aan. Op de sabbat ging Hij naar de synagoge en sprak de mensen toe. Zij waren verbaasd over wat Hij hun leerde, want Hij sprak als iemand met gezag, die wist waarover Hij het had. Dit was iets heel anders dan zij gewend waren van hun bijbelgeleerden."
(Marcus 1:21–22)Marcus gebruikt de term gezag (in het Engels: autoriteit) voor het eerst; het woord autoriteit betekent letterlijk “van het oorspronkelijke materiaal.” Het woord autoriteit heeft dezelfde oorsprong als het woord auteur. Marcus bedoelt dat Jezus onderwees over het leven met oorspronkelijk gezag, niet met afgeleid gezag.Hoe zou jouw leven eruitzien als je je volledig overgaf aan deze perfecte Koning? Je werkende leven? Je liefdesleven? Je gezinsleven? Je financiële leven? Je sociale leven?Gedeelte uit JESUS THE KING van Timothy Keller
Opnieuw gedrukt volgens afspraak met Riverhead Books, een onderdeel van Penguin Group (USA) LLC, A Penguin Random House Company. Copyright © 2011 van Timothy Keller


En van JESUS THE KING STUDY GUIDE van Timothy Keller en Spence Shelton, Copyright (c) 2015 van Zondervan, een divisie van HarperCollins Christian Publishers.