Het Albasten Kruikje

Het Albasten Kruikje

5 dagen

Een leven uitgestort. We zien een voorbeeld hiervan in Maria, die Jezus zalfde (Joh. 12:1-8). Laten we in de komende vijf dagen dan net als Maria doen, en het albasten kruikje kapotslaan, zodat wij volledig in beslag worden genomen door de geur van Jezus.

Uitgever

We willen Tearfund bedanken voor het beschikbaar stellen van dit leesplan. Voor meer informatie zie: http://www.tearfund.org/yv

Over deze uitgever

Meer dan 100000 voltooiingen