Golf van genade

Dag 8 van 10 • Lezing van vandaag

Overdenking
InvincibleLuister naar “Invincible” en lees dan het volgende: Hizkia was voor ongeveer 30 jaar koning van Israël. Hij kwam aan de macht toen hij ongeveer 25 jaar was en regeerde tot ongeveer 715 vChr. Zoals velen van ons deed Hizkia niet alles goed. Maar een ding had Hizkia goed: Hij erkende dat ondanks zijn rijkdom, hij niet de grootste was.Toen een naburig land intenties had Israël binnen te vallen, keerde Hizkia tot God voor hulp: “Och Here van de hemelse legers, God van Israël, die troont boven de cherubs, U alleen bent de God van alle koninkrijken op aarde. U alleen maakte de hemel en de aarde. Luister als ik smeek, kijk naar mij als ik bid.” (Jesaja 37:16-17).God heeft alles gemaakt en heerst over alles. Psalm 29 zegt: Zijn stem echode en donderde over de zee. Gods macht en roem zijn zo groot, die kunnen niet worden verborgen of ingepalmd. En zoals Hizkia, hebben ook wij God aan onze zijde.Wat je ook moet doorstaan vandaag, God is groter. God is groter dan de vijand zoals een vriend die roddelt achter je rug. Groter dan de rekeningen die je failliet dreigen te laten gaan. Groter dan wat voor ziekte dan ook, die een dokter bij je vaststelt. Hij is groter dan de verslaving waartegen je jaren hebt gestreden en de woede die je relaties dreigt te vernielen.Welke zwakheid, welke pijn ook, we hoeven het niet te accepteren. We hebben toegang tot Zijn grootsheid. Onze God is een machtig strijder die altijd wint. Waarin kan je Zijn hulp vandaag gebruiken?