Golf van genade

Overdenking
VictoriousLuister naar "Victorious" en lees dan het volgende: Als u geboren en getogen bent in South Carolina, wordt je geen Georgian als je over de staatsgrens rijdt. Je zal altijd uit South Carolina komen, ongeacht waar je ook heen gaat of wat je ook doet.Wie we zijn wordt niet bepaald door onze huidige situatie. Onze identiteit verandert niet op basis van waar we heen gaan of wat we doen. Onze identiteit wordt bepaald door Degene die ons heeft gemaakt.Wanneer je je leven geeft aan Jezus zul je voor altijd bij Hem horen. Er is niets wat je kunt doen om God meer of minder van je te laten houden. Je hebt een nieuw doel in je leven: te luisteren naar Jezus en te doen wat Hij zegt.Worstelen met zonden betekent niet dat je niet wordt gered. Omdat je tot Jezus behoort, kun je je verlossing niet verliezen. Verlossing is niet afhankelijk van je inspanningen, maar van Gods genade.De identiteit die God je geeft gaat door tot in eeuwigheid. Welk label of bijvoeglijk naamwoord is niet langer van toepassing op jou, nu je bij Jezus hoort?