Golf van genade

Overdenking
Agnus DeiLuister naar "Agnus Dei" en lees dan het volgende: Om heilig te zijn moet je zuiver en perfect zijn. Geen van ons is perfect. Onze levens zijn niet perfect. Ons thuis is niet perfect. Onze kinderen zijn niet perfect. Maar Jezus wel.Wanneer we halleluja zingen, zeggen we simpelweg, "Loof de Heer." Jezus verdient onze lof, want hij is perfect. Hij verdient onze lof omdat Hij zijn leven gaf om voor onze zonden te betalen. Voordat Jezus stierf, offerde Gods volk lammeren om te betalen voor hun zonden. De dieren hadden niets verkeerd gedaan; ze waren simpelweg een zondebok. Zoals een lam, betaalde Jezus voor eens en voor altijd voor onze zonden.Wanneer we zingen tot eer van wat Jezus voor ons heeft gedaan en blijft doen, zingen we niet alleen. In Openbaring 5:11-12 staat: "Toen zag en hoorde ik miljoenen engelen om de troon en ook de wezens en de ouderlingen. 'Het Lam dat geslacht is,’ juichten zij, ‘is het waard om alle macht, rijkdom, wijsheid, kracht, heerlijkheid, lof en eer te ontvangen!"Duizenden jaren geleden heeft God zijn belofte gehouden door Zijn Zoon Jezus te sturen, om in plaats van onze zonden te sterven. God was trouw en is niet veranderd. Ongeacht hoe chaotisch het leven lijkt, is God nog steeds God en nog altijd goed. Hoe verandert het perspectief van je omstandigheden, wetende dat God goed is en alles onder controle heeft?