Maтеј 5:16

Maтеј 5:16 MNT

Така и вие бидете светлина пред луѓето, нека видат добри дела во вас, па ќе Го слават вашиот небесен Татко.“
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Сподели

Бесплатни планови за читање и побожни текстови поврзани со Maтеј 5:16