Освалд Чемберс: Радост - Силата во Господ

Освалд Чемберс: Радост - Силата во Господ

30 Дена

Откриј ја мудроста на Освалд Чемберс, авторот на My Utmost for His Highest, преку ова богатство на размислувања за радоста. Секое дневно читање нуди цитати од Чемберс заедно со прашања за лично размислување. Како што ќе те инспирира и предизвикува со неговата едноставна и директна библиска мудорст, ќе се пронајдеш себеси како сакаш да поминуваш повеќе време во комуникација со Бог.

Издавач

Благодарни сме на Discovery House Publishers за овој план. За повеќе информации, види: www.utmost.org

За издавачот

Над 75000 луѓе прочитале