3 Јован 1:8

3 Јован 1:8 MK2006D

Ние сме, пак, должни да примаме такви, за да станеме соработници со вистината.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели