3 Јован 1:4

3 Јован 1:4 MK2006D

За мене нема поголема радост од тоа – да слушнам дека моите чеда одат во вистината.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели