3 Јован 1:15

3 Јован 1:15 MK2006D

Мир за тебе! Те поздравуваат прија­телите. Поздрави ги пријателите по име. Амин!
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели