2 Јован 1:10

2 Јован 1:10 MK2006D

Кој доаѓа кај вас и не го носи тоа учење, него не го примајте во вашиот дом и не поздравувајте го
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели