7 nap, hogy megtanulj megbocsátani

Áhítat

Megbocsátott testvére gyilkosainak...

Üdvözöllek, 

A „csoda” szó hallatán nagyon gyakran azonnal fizikailag meggyógyult egyénekre gondolunk. Olyan valakikre, akiknek testrészei megint működni kezdenek, vagy még halottakra is, akik újra életre kelnek.

A csodáknak van egy másik oldaluk is, ha szabad így fogalmaznom... Van úgy, hogy a csodák a szív csodái. A benső gyógyulás erőteljes pillanatai, a megtérés, a Jézushoz való visszatérés... és a megbocsátás is.

A megbocsátás csoda. Félicité a „Egy Csoda Minden Nap” egyik olvasója és áldom az Urat azért, amit szívében tett... Íme, nagyon rövid, de rendkívül erőteljes tanúsága: „Elfogadtam testvérem meggyilkolását... és megbocsátottam gyilkosainak, még ha nem is ismerem őket.”

Hogyan bocsássuk meg a megbocsáthatatlant? Úgy gondolom, emberileg nagyon nehéz. Istennel azonban lehetséges! Hogyan?

1. A megbocsátás egy szeretet-cselekedet. A Szentírás mondja: „A reménység pedig nem szégyenít meg, mert Isten szeretete kiáradt szívünkbe a Szentlélek által, aki nekünk adatott.” (Róma 5,5) Isten Lelke által kiárasztja szívünkbe az igazi szeretetet és képessé tesz, hogy megbocsássunk.

2. A megbocsátás egy engedelmességi cselekedet. A Szentírásban olvassuk: „Szenvedjétek el egymást és bocsássatok meg kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna! Miképpen Krisztus megbocsátott nektek, bocsássatok meg ti is!” (Kolossé 3,13) Felhagyni a bosszúvággyal és megáldani az ellenséget Isten iránti engedelmességi cselekedet. Annyit jelent, hogy megtesszük, amit Isten kér tőlünk, még ha nehezünkre is esik.

Ha valami megbocsáthatatlan dologgal találod ma magad szemben, szeretnék imádkozni érted: „Uram, íme, Testvérem, aki ebben a bonyolult helyzetben találja magát. Emberileg nehéz neki, hogy megbocsásson. Hiszem azonban, hogy Lelked által mégis lehetséges! Szentlélek, küldd fuvallatod életére, hogy Testvérem meg tudjon most bocsátani ellenségeinek a te erőd és szívébe kiárasztott szereteted által. Jézus nevében! Ámen.”

Köszönöm, hogy vagy!
Eric Célérier