7 nap, hogy megtanulj megbocsátani

2/7. nap • Mai olvasmány

Áhítat

A megbocsátás szabaddá tesz téged

Üdvözöllek,

Próbáltál-e már megbocsátani valakinek, rádöbbenvén, hogy képtelen vagy rá?

Mintha „lebénult” volna benned valami amiatt, amit akarattal vagy sem, de ellened tettek... Hogy tedd túl magad rajta és hogy sikerülhet megbocsátani?

Nem érzelmeidtől függ. A megbocsátás Isten iránti engedelmességeden alapszik. Isten Igéje arra hív fel, hogy bocsáss meg. „Legyetek jók egymáshoz és együttérzőek, bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban!” (Szentírás, Efézus 4,32)

A megbocsátás az akarat cselekedete tehát, s egyben isteni cselekedet is.

Amíg a meg nem bocsátás elzárja a hit csatornáját és ellopja örömöd, a megbocsátás lelki szabadulást hoz, amely békével jár együtt. A megbocsátás egy kicsit olyan, mint egy kulcs, amely megnyitja a mennyek ajtaját és lehetővé teszi az Úrnak, hogy cselekedjen életedben.

Testvérem, ha úgy gondolod, hogy fennáll ez rád, imára hívlak most...

„Uram, látod szívemet. Tudod, hogy nem bírok megbocsátani (idézd az illető nevét)! Teljes erőmből igyekszem, de nem sikerül. Azt kérem tőled, segíts Szentlelked által, hogy igazán megbocsássak, hogy teljes szabadságban járjam veled utam, életeddel, örömöddel és békéddel eltelve! Áraszd ki szereteted szívembe ezen személy iránt! Jézus nevében. Ámen.”

Köszönöm, hogy vagy!
Eric Célérier