U svoj brak udahnite duhovnu strast

Dan 4 od 7 • Današnje čitanje

Nadahnut
"Uzvišena ovisnost"

Čini li ti se kao da je tvoj brak i obitelj neozbiljna ili kao da graniči s potpunim kaosom, budi bez brige, Bog je sve to već vidio i ne postoji ništa što On ne bi mogao popraviti. Današnje kršćansko učenje se previše bazira na razvijanju "naših" darova, usavršavanju "naših" talenata, dosezanju "našeg" potencijala, međutim, Isusovo učenje i oblikovanje se svodi na predanje djelovanju Duha Svetoga. Dozvolimo da nas brak nauči vjerovati Duhu Svetome. On Se već dokazao. Želimo li zaista preobraziti naše brakove, moramo shvatiti slavljenje uzvišene ovisnosti.

Bog nas nikad neće pozvati da učinimo nešto bez da nam daje sve što je potrebno za dovršenje tog zadatka. Možda mi mislimo da to nije sve što nam je potrebno, ali bit će to baš sve što nam uistinu treba. Nikako ne kažemo da će posao biti lagan. Ali Bog nam je obećao kroz Izaiju, "Umornome snagu vraća, jača nemoćnoga." (Iz40:29)

Nemoj zaobići ovu misao jer je presudna: U Knjizi Izaijinoj 40:29 Izaija pretpostavlja da će nas Bog pozvati na različite zadatke za koje, mi sami, nećemo imati dovoljno snage.

"Tajna" istinski svetog braka je zapravo osoba, Bogom obećani, Duh Sveti. Jer naš Bog je Bog odnosa (izašavši ususret našoj potrebi za spasenjem, poslao je Svog Sina), pa nas ne bi trebalo iznenaditi što izlazi ususret našim potrebama za preobraženjem šaljući Sebe u obliku osobe Duha Svetog.

Budući da je brak jedan od najuzvišenijih djela štovanja koje dvoje vjernika mogu međusobnog dijeliti, nemoguće je biti oženjen u svetosti bez aktivnog djelovanja Duha Svetog u našim životima, koji nam pomaže razumjeti što znači voljeti, koji nas osuđuje kada ne volimo, koji nas obnavlja kada naša srca postanu iscrpljena ljubeći, koji dolijeva našu nadu kada se obeshrabrimo u ljubavi.

Oslanjaš li se na Duha Svetoga kako bi mogao osnažiti tebe i tvoj brak? U kojim posebnim situacijama nemaš dovoljno vlastitih sposobnosti, ali si osnažen Duhom Svetim?