Slušati Boga

Slušati Boga

7 Dana

Amy Groeschel je napisala ovaj 7-dnevni plan u nadi da će ga se uzeti ravno iz srca našeg ljubljenog Oca u naše. Njezina molitva je da nas nauči da izbjegavamo glas neprijatelja i da budemo usredotočeni na njegov glas.

Izdavač

Zahvaljujemo organizaciji Life.Church što je omogućila ovaj plan. Za dodatne informacije posjeti www.life.church

O izdavaču

Preko 750000 dovršenih planova