YouVersion Logo
Search Icon

MATTA 1

1
İsa'nın Soyu
(Luk.3:23-38)
1İbrahim oğlu, Davut oğlu, İsa Mesih'in soy kitabı#1:1 Yusuf'un soyu İbrahim'e ve Davut'a dayanır.. 2İshak İbrahim'in oğluydu, Yakup İshak'ın oğluydu. Yahuda ve kardeşleri Yakup'un oğullarıydı. 3Peres ve Zerah Tamar'dan Yahuda'nın oğullarıydı. Hesron Peres'in oğluydu. Aram Hesron'un oğluydu. 4Amminadav Aram'ın oğluydu. Nahşon Amminadav'ın oğluydu. Salmon Nahşon'un oğluydu. 5Boaz Rahav'dan Salmon'un oğluydu. Ovet Rut'tan Boaz'ın oğluydu. İşay Ovet'in oğluydu. 6Kral Davut İşay'ın oğluydu.
Süleyman Uriya'nın karısından Davut'un oğluydu. 7Rehavam Süleyman'ın oğluydu. Aviya Rehavam'ın oğluydu. Asa Aviya'nın oğluydu. 8Yehoşafat Asa'nın oğluydu. Yoram Yehoşafat'ın oğluydu. Uzziya Yoram'ın oğluydu. 9Yotam Uzziya'nın oğluydu. Ahaz Yotam'ın oğluydu. Hizkiya Ahaz'ın oğluydu. 10Manaşşe Hizkiya'nın oğluydu. Amon Manaşşe'nin oğluydu. Yoşiya Amon'un oğluydu. 11Yehoyakin ve kardeşleri Yoşiya'nın Babil'deki sürgün döneminde doğan oğullarıydı.
12 Babil sürgününden sonra doğan Şealtiel Yehoyakin'in oğluydu. Zerubbabil Şealtiel'in oğluydu. 13Avihut Zerubbabil'in oğluydu. Elyakim Avihut'un oğluydu. Azor Elyakim'in oğluydu. 14Sadok Azor'un oğluydu. Ahim Sadok'un oğluydu. Elihut Ahim'in oğluydu. 15Elazar Elihut'un oğluydu. Mattan Elazar'ın oğluydu. Yakup Mattan'ın oğluydu. 16Meryem'in sözlüsü Yusuf, Yakup'un oğluydu. Meryem'den Mesih diye tanınan İsa doğdu.
17İbrahim'den Davut'a dek on dört kuşak, Davut'tan Babil sürgününe dek on dört kuşak, Babil sürgününden Mesih'e dek on dört kuşak geçti.
İsa Mesih'in Doğumu
(Luk.2:1-7)
18İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu: Annesi Meryem Yusuf'la nişanlıydı. Ama onunla bir araya gelmeden önce Meryem'in Kutsal Ruh'tan gebe olduğu anlaşıldı. 19Nişanlısı Yusuf doğru biri olduğundan ve Meryem'i küçük düşürmek istemediğinden, onu sessizce bırakmayı uygun gördü. 20Yusuf bunları düşünüyordu ki, Rab'bin meleği düşünde ona görünerek şöyle dedi: “Ey Davut oğlu Yusuf! Meryem'i kendine eş olarak almaktan çekinme. Çünkü onda oluşan Kutsal Ruh'tandır. 21Bir oğul doğuracak, O'nun adını İsa#1:21 Yehoşua, “Tanrı kurtarır” anlamında kullanılan İbranice adın kısaltılmışı İsa'dır. koyacaksın. Çünkü O halkını günahlarından kurtaracak.” 22#Yşa.7:14Bu olaylar Rab'bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu:
23“İşte, erden-kız gebe kalıp bir oğul doğuracak;
O'nun adını İmmanuel koyacaklar.”
İmmanuel, “Tanrı bizimle” demektir.
24Yusuf uyanınca Rab'bin meleğinden gelen buyruğa uydu ve karısını eve aldı. 25Ama bir oğul doğuruncaya dek kendisiyle bir araya gelmedi. Çocuğun adını da İsa koydu.

Currently Selected:

MATTA 1: KKDEU

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy