YouVersion Logo
Search Icon

MATTA 2

2
Doğudan Gelen Bilginler
1İsa Kral Herodes'in zamanında, Yahudiye'nin Beytlehem kasabasında doğduğu sırada doğudan Yeruşalim'e yıldızbilimciler geldi. 2“Yahudiler'in yeni doğan kralı nerede?” diye soruşturuyorlardı, “Çünkü O'nun yıldızını doğuda gördük ve kendisine tapınmaya geldik.”
3Kral Herodes bunu duyunca tüm Yeruşalim halkıyla birlikte sarsıldı. 4Herodes halkın tüm başkâhinlerini, dinsel yorumcularını topladı ve onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu. 5#Mik.5:2“Yahudiye Beytlehemi'nde” diye yanıtladılar, “Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır:
6‘Ey sen, Yahuda bölgesindeki Beytlehem,
Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin!
Çünkü halkım İsrail'i güdecek önder senden çıkacak.’ ”
7Bunun üzerine Herodes gizlice yıldızbilimcileri yanına çağırdı, yıldızın ne zaman göründüğünü onlardan tam olarak öğrendi 8ve onları şu sözlerle Beytlehem'e gönderdi: “Gidin, çocuğa ilişkin her şeyi inceden inceye araştırın. O'nu bulunca da bana haber iletin ki, ardınızdan ben de gidip O'na tapınayım.” 9Adamlar kralın sözünü dinleyerek yola koyuldular. Doğuda gördükleri yıldız önlerinden gidiyordu. Çocuğun bulunduğu yerin üzerinde durdu. 10Yıldızı görünce büyük bir sevinç duydular. 11Eve girdiler, annesi Meryem'le çocuğu gördüler, yere kapanarak O'na tapındılar. Değerli şeylerle dolu olan sandığı açıp O'na armağanlar –altın, günlük ve mür– sundular.
12Gördükleri bir düşte Herodes'in yanına dönmemeleri için uyarılınca ülkelerine başka bir yoldan döndüler.
Mısır'a Sığınış
13Yıldızbilimciler gittikten sonra, Rab'bin bir meleği Yusuf'a düşünde görünerek, “Kalk, çocukla annesini al, Mısır'a kaç” dedi, “Ben sana bildirinceye dek orada kal. Çünkü Herodes yok etmek için çocuğu arayacak.” 14Yusuf kalktı, geceleyin çocukla annesini aldı, Mısır'a doğru yola koyuldu. 15#Hoş.11:1Herodes'in ölümüne dek orada kaldı. Rab'bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu bu:
“Oğlumu Mısır'dan çağırdım.”
Suçsuz Çocukların Öldürülmesi
16Herodes yıldızbilimciler tarafından aldatıldığını anlayınca çok kızdı. Yıldızbilimcilerden tam olarak öğrendiği doğum zamanını göz önüne alarak Beytlehem ve çevresindeki iki ve iki yaşından küçük tüm erkek çocukları öldürttü. 17Böylece Yeremya Peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu:
18 # Yer.31:15 “Rama'da bir ses duyuldu,
Ağlayış ve acı feryat sesleri!
Çocukları için ağlayan Rahel avutulmak istemiyor,
Çünkü onlar yok artık!”
Mısır'dan Dönüş
19Herodes ölünce, Rab'bin bir meleği Mısır'da Yusuf'a düş yoluyla görünerek 20şöyle dedi: “Kalk, çocukla annesini al, İsrail ülkesine git; çünkü çocuğun canına kıymak isteyenler öldü.” 21Yusuf kalktı, çocukla annesini alıp İsrail ülkesine döndü.
22Yahudiye bölgesinde Herodes'in yerine oğlu Arhelaos'un kral olduğunu duyunca oraya gitmekten çekindi. Düşünde uyarılınca Galile bölgesine çekildi. 23Varıp Nasıra denen kente yerleşti. Öyle ki, peygamberler aracılığıyla, “O'na Nasıralı denecektir” diye bildirilen söz yerine gelsin.

Currently Selected:

MATTA 2: KKDEU

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy