Všechno je nové

Všechno je nové

5 dní

V této pouti knihou 2. Korintským odhaluje "Všechno je nové" Pavlovu teologii smělé víry v tomto světě a jasnému přitakání Božímu volání k nám. Kelly Minter nám pomůže porozumět tomu, jak může cesta křesťana vypadat jako protichůdná vůči našim přirozeným sklonům, ale ukazuje se nakonec nekonečně lepší. V tomto pětidenním plánu čtení budete řešit otázky jako: jak naložit s komplikovanými vztahy, svěřit Bohu svou pověst, ukotvení své identity v Kristu, porozumění smyslu utrpení a Božímu opatrování v něm a jak máme světu ukazovat na evangelium.

Autor

Rádi bychom poděkovali LifeWay Women za poskytnutí tohoto plánu. Pro více informací navštivte, prosím: http://www.lifeway.com/allthingsnew

O vydavateli

Více než 25000 dokončení