Znič kryptonit s Johnem Beverem

Den 1 z 7 • Dnešní čtení

Ztišení


Možná tě překvapí, že mým cílem pro první den tohoto zamyšlení je tě naštvat . . . Řeknu ti proč.


Je velký rozdíl mezi tím, co se odehrávalo v novozákonní církvi a tím, co se odehrává v církvi dnes. Bylo by jednoduché z tohoto posunu vinit rozdrobené instituce, bezbožné vůdce, kulturu a tak dále. Zkusme to ale využít jako příležitost k přezkoumání našich životů. 


Pravdou je, že křesťané prvního století byli superhrdiny své doby a svět z nich byl v úžasu. Zde je několik z jejich hrdinských činů, které můžeme najít v Bibli:


Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi — nikdo neměl žádnou fyzickou potřebu a to nepobírali státní podporu (Skutky 4:33–35). Celá města se v okamžiku obracela k Pánu a během pár let evangelium zachvátilo celý dosud známý svět (Skutky 9:32–35; 19:10). 


Boží síla se skrze ně projevovala natolik, že museli všechny přesvědčovat, že jsou také jen lidé (Skutky 10:25–26, 14:8–18) — pár vteřin se nad tím zamysli. Jejich modlitba byla tak mocná, že místo, na kterém se shromáždili, se po jejich modlitbě zatřáslo (Skutky 4:31). A jako důsledek těchto činů měli pověst lidí, kteří rozvrací celý svět (Skutky 17:6). 


Co by pro nás mělo být skutečnou výzvou je fakt, že Bůh ve svém Slově zjevuje, že křesťané poslední doby dokážou mnohem víc než první křesťané. Otázkou zůstává, proč nevidíme ty velké věci, které Bůh zaslíbil.


Já věřím, že tak jako Superman měl kryptonit, církev — skupina jednotlivců, kteří hlásají svou víru v Krista — ho má taky. 


Kryptonit byl prvkem ze Supermanovy domovské planety. Když mu byl blízko, ztratil své superschopnosti a stal se slabým — ještě slabším než ostatní lidé. Když se podíváš na dnešní církev — množství rozvodů, užívání pornografie a sexuální prohřešky ve stejné nebo i vyšší míře než ve světě — je jasné, že mezi námi nějaký ten kryptonit bude. 


Dnešní stav církve, který je evidentně v rozporu s Božími úmysly a záměry pro naše životy jako Kristovými následovníky, by tě měl štvát. 


V tomto zamyšlení, se naučíme, co je naším kryptonitem a jak ho můžeme zničit, musíme ale napřed znát náš potenciál a věřit v něj. Nebudeš mít motivaci využít potenciálu, kterého si ani nejsi vědom. 


Co uděláš teď, když znáš svůj potenciál?