Randění v moderním světě

Den 1 z 7 • Dnešní čtení

Ztišení


Nejdřív ty první věci


Chceš být ten typ člověka, který je laskavý a milující k ostatním lidem? Chceš být osobou, která ukazuje ostatním ten druh lásky, který ukazuje Bůh tobě? Chceš být zdrojem života pro svou rodinu, přátele a osobu, se kterou randíš—pro osobu, kterou si případně vezmeš? Potom potřebuješ zdroj života. Takto to bylo vždycky zamýšleno. Láska, která je přijatá se stává láskou, která je dána dál. Je to přirozený výsledek být milovaný Bohem (viz 1 Jan 4,19). Když máš zdroj života, můžeš být zdrojem života.


V Janovi 4 Ježíš vysvětluje, jak každý z nás má v duši hlubokou touhu po lásce. Ježíš mluvil se ženou u studny a v jeden okamžik jí řekl: „Měla jsi už pět manželů, ale muž, kterého máš nyní není tvůj manžel“ (Jan 4,18). Také řekl: „Kdybys znala Boží dar, a kdo je ten, který tě žádá o vodu, žádala bys ty jeho a dal by ti živou vodu.“ (Jan 4,10). Ježíš říkal: „Hledala jsi uspokojení žízně uvnitř tvé duše v objetí mužů - ale nestačilo to, nenašla jsi. Špatně jsi rozpoznala své potřeby.“ Ježíš říkal, že jediné uspokojení touhy v její duši bylo nalezení Boha, zdroj života, a ne žádné lidské vztahy.


Pokud používáš vztahy v randění k utvrzení sebe samého, vede to jen k vysávání života z druhé osoby. Takto vznikají a utváří se toxické vztahy. Z tohoto důvodu mnoho vztahů dopadne špatně. Když přeneseš potřeby, které může uspokojit jen Bůh, na druhou osobu, není žádná šance, že se tyto potřeby mohou uspokojit. Ani té osobě nemůžeš nabídnout bezpodmínečnou lásku ve dnech, kdy se trápí, protože ta osoba reprezentuje, tvůj zdroj. Ale pokud je Bůh tvým zdrojem, stává se nejpřirozenější věcí na světě nechat plynout Jeho lásku skrz tebe a do osoby, se kterou randíš. Když víš, že jsi skutečně milován, je jednoduché milovat ostatní. Pokud máš nevyčerpatelný zdroj lásky, můžeš být zdrojem lásky pro ostatní.


Pokud jsi v Kristu, víš, že jsi opatrovaný tou nejkrásnější a nejmocnější bytostí, jaká kdy existovala. On zná tvé jméno. Vidí tě. Dal ti všechno, aby tě učinil Jeho. Nikdy to s tebou nevzdá. Takže, předtím, než budeš randit—a předtím, než si vybereš partnera, kterého si vezmeš—musíš se setkat se svým Stvořitelem a vytvořit si s ním vztah. To, že máš zdroj, abys byl požehnáním pro osobu, se kterou randíš, je kvůli stálosti a pravidelnosti kráčení s Kristem.


Odpověz


Proč je klíčové mít Boha jako zdroj života tak, abys mohl být zdrojem života pro ostatní? Co se stane pokud se toto pokazí?


Jak tvůj vztah s Bohem ovlivňuje vztah s osobou, se kterou randíš? Jaký vliv má vztah s Bohem na způsob, jakým vidíš sám sebe?


Co dnes potřebuješ udělat, abys rostl ve vztahu s Bohem? Jaké praktické kroky učiníš, aby se toto stalo?