Usilování o pokoj

Den 1 z 7 • Dnešní čtení

Zamyšlení

Pokoj s Bohem

A nejen to; chlubíme se samotným Bohem díky našemu Pánu, Ježíši Kristu, který nás s ním usmířil. (Římanům 5:11)

Hledání vnitřního pokoje je něco, na co se můžeme vrhnout sami. Pokoj můžeme nalézt na mnoha místech. Ať už se jedná o lázně, tělocvičnu nebo jakékoliv jiné místo, kde se cítíš uvolněně. Je dobré záměrně vyhledávat velmi potřebné svatyně pokoje. 

Slovo svatyně (angl. sanctuary) pochází z latinského slova ‘sanctus’ což znamená posvátné nebo svaté. Při hledání pokoje musíme dávat pozor, abychom nezapomněli na to, co je posvátné. 

Náš vztah s Bohem byl smířen skrze Ježíše. Ježíš nás přivedl do živého vztahu s Otcem a dovolil nám, abychom byli nazýváni Božími přáteli. 

Stejně jako u všech cenných přátelství, musíme být i v tomto vztahu upřímní a citliví, aby se mohl prohloubit. Jdi k Bohu s věcmi, kterých by ses měl vzdát. Hledej Jeho láskyplnou náruč, aby ti poskytl pokoj. Pros Ho, aby tě i nadále formoval do podoby Krista.

Africké přísloví

Ukaž mi svého přítele a já ti ukážu tvůj charakter. ~ africké přísloví

Úkol: 

Promluv si s jedním z tvých nejlepších přátel a řekni, co si na tomto přátelství ceníš. Potom přemýšlej nad tím, jak můžeš vytvořit podobný vztah s Bohem, který tě taktéž nazval svým přítelem.