Všude je klid: Přijímání Ježíšova klidu o Vánocích

Všude je klid: Přijímání Ježíšova klidu o Vánocích

5 dní

Vánoční sezóna je k veselení, ale je také plná zaneprázdnění. Pojď si na chvilku odpočinout a uctívat Boha, který tě podrží při práci po celou dobu Vánoc. Na základě knihy „Unwrapping the Names of Jesus: An Advent Devotional („Odkrývání jmen Ježíše: Adventní plán čtení Bible") tě tento pětidenní plán četby Božího slova povede k přijetí Ježíšova odpočinku o Vánocích tím, že si vzpomeš na jeho dobro, vyjádříš svou potřebu, budeš hledat jeho klid a důvěřovat v jeho věrnost.

Vydavatel

Děkujeme Moody Publishers za poskytnutí tohoto plánu. Další informace naleznete na adrese: http://onethingalone.com/advent

O vydavateli

Více než 250000 dokončení