Neboj Se!

Den 2 z 7 • Dnešní čtení

Zamyšlení

Pavlova modlitba


 To jsou slova Pavla, kterými se modlil za církev v Římě, jeež to v té době vůbec neměla jednoduché a zažívala všemožný útlak. 
Navzdory okolnostem Pavel píše, že díky Boží přítomnosti skrze Ducha svatého může zažívat radost a pokoj. A to stejné platí i pro nás dnes. I dnes nás nemusí těšit „pouze“ vědomí Boží lásky k nám, ale i radost a pokoj, které pramení z Boží přítomnosti skrze Ducha svatého v našich životech. 
Úkol: Udělej si dnes chvíli čas a modli se za to, aby i Tebe Bůh naplnil radostí a pokojem skrze Ducha svatého, navzdory všem okolnostem.