Neboj Se!

Den 1 z 7 • Dnešní čtení

Zamyšlení

Můžu být opravdu svobodný/á od všeho strachu?


Tento žalm sepsal král David, když byl ve vyhnanství před Abímelekem. Jeho život byl v ohrožení. Nevěděl, co bude zítra. Přesto v takové situaci zažil vysvobození od VŠEHO, čeho se obával.

Čeho se dnes obáváš Ty? Bojíš se o finance nebo kolapsu ekonomiky? Nemoci a smrti? Nebo o své blízké? Věříš tomu, že Bůh dokáže všechny tyto strachy přemoci? Jak? Zkus přemýšlet nad následujícím veršem:

1.Jan 4, 18: „V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění.“
Tato slova popisují lásku, kterou nás miluje náš Otec, Bůh. Lásku, kterou nám Bůh nabízí. A v této dokonalé lásce, kterou kdysi poznal i král David, není strach. Ať dnes budeš kdekoliv, nezapomeň na dokonalou Boží lásku, kterou Tě miluje i přesto, že to tak zrovna neprožíváš. 

Úkol: Udělej si dnes čas a přemýšlej chvíli nad touto Boží dokonalou láskou, kterou Tě miluje.