Objevování: Jádro Ježíšova učení

Ztišení

NECH SE POKŘTÍT: Věř v Pána


 Křest nám přikazuje sám Bůh. Bible říká, že poté, co uvěříme v Krista, bychom se měli nechat pokřtít. Při křtu je člověk, který uvěřil v Ježíše, ponořen do vody a znovu vytažen nahoru. Křest je symbolem duchovního znovuzrození, ke kterému dochází, když se stáváme křesťany. Křtem dáváme ostatním najevo, že jsme Kristovi následovníci.
Následováním metody Objevování uvedené níže, můžeš vstoupit do dnešní biblické pasáže, uslyšet Boží hlas a růst více do podoby Ježíše.


Poznej příběh: Začni tím, že jednou přečteš celou pasáž. Poté projdi příběhem od začátku do konce a odpověz při tom na otázku 1 (uvedenou pod textem). Dále procházej text znovu a odpovídej při tom nejdříve na otázku 2, poté na otázku 3.


1. Jaké zde vystupují postavy?


2. Jaké činy tyto postavy dělají?


3. Jaké detaily z příběhu ti připadají důležité?


Porozuměj příběhu: Projdi si znovu příběh a odpověz při tom na otázky 4 a 5. Pokud odpovědi nevidíš v příběhu jasně, představ si, jaké by mohly být vzhledem k situaci a jednání postavy.


4. Jaké prožívají jednotlivé postavy emoce?


5. Jaké motivy mají jednotlivé postavy?


Objev pravdy: Teď když jsme lépe porozuměli příběhu, vynoří se nám různé pravdy a poučení.


6. Co nás příběh učí o tom, jak bychom měli přemýšlet a jak jednat?


7. Co nás příběh učí o milování Boha a o milování druhých lidí?


Aplikuj pravdu: Teď když jsi objevil srozumitelné pravdy z příběhu, modli se za vedení během toho, co si odpovíš na níže uvedené otázky 8 a 9.


8. Vyber si jednu pravdu, která ti připadá nejvíce aktuální a potřebná pro tvůj současný život. 


9. Přemýšlej nad praktickými cestami, jak můžeš aplikovat tuto pravdu do svého života. (Jsou zde změny, které potřebuješ udělat ve svém myšlení, chování nebo vztazích?)
Udělej si chvíli na reflektování lekce z této pasáže skrz modlitbu. Zavaž se k poslušnosti k učení, které jsi se naučil a požádej Boha o milost aplikovat Jeho Slovo do svého života.


Nenechávej si životadárné pravdy Božího slova sám/sama pro sebe. Je zde někdo ve tvém životě, s kým bys mohl/a sdílet tento příběh a pravdy, které jsi objevil/a? Přijmi tento týden tuto výzvu a sdílej své objevy s alespoň jednou osobou.