Žalmy 51:7

Žalmy 51:7 CSP

Hle, byl jsem zplozen v nepravosti, matka mě počala v hříchu.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 51:7