Žalmy 51:4

Žalmy 51:4 CSP

Dokonale mě umyj od mého provinění a od mého hříchu mě očisti.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 51:4