Žalmy 51:17

Žalmy 51:17 CSP

Panovníku, otevři mé rty, má ústa budou zvěstovat tvou chválu.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 51:17