Žalmy 51:11

Žalmy 51:11 CSP

Skryj svou tvář před mými hříchy a všechna má provinění vymaž.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 51:11