Žalmy 23:6

Žalmy 23:6 CSP

Dobrota a milosrdenství mě budou jistě provázet po všechny dny mého života. Po dlouhé časy se budu vracet do Hospodinova domu.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Žalmy 23:6

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 23:6