YouVersion

Aplikace Bible je zcela zdarma, bez reklam a bez nákupů v aplikaci. Získat aplikaci

Jistota

Jistota

Bůh ti chce dát ujištění, že jsi byl spasen a že půjdeš do nebe! Tvoje jistota roste skrze setkání s Bohem a meditací nad Jeho Slovem. Pokud si zapamatuješ následující verše, může ti to pomoci spočinout s vědomím jistoty v Bohu po všechny tvé dny. Ať je tvůj život proměněn učením se Písma zpaměti! Pro ucelený systém pro učení se veršů nazpaměť navštiv: http://www.MemLok.com

Chceme vyjádřit poděkování MemLok, systému pro učení veršů, který poskytl strukturu tohoto plánu čtení. Pro více informací o systému MemLok navštiv stránky: http://www.memlok.com/
O vydavateli