Filipským 4:19

Filipským 4:19 CSP

Můj Bůh naplní všechnu vaši potřebu podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Filipským 4:19

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Filipským 4:19