Filipským 2:13

Filipským 2:13 CSP

Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění i činění podle své dobré vůle.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Filipským 2:13

Sdílet