Jozue 1:9

Jozue 1:9 CSP

Vždyť jsem ti přikázal: Posilni se a buď odvážný, neměj strach a neděs se, protože Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Jozue 1:9

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Jozue 1:9