Jan 3:3-5

Jan 3:3-5 CSP

Ježíš mu odpověděl: “Amen, amen, pravím tobě, nenarodíli se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království.” Nikodém mu řekl: “Jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže podruhé vstoupit do lůna své matky a narodit se.” Ježíš odpověděl: “Amen, amen, pravím tobě, nenarodíli se kdo z vody a Ducha, nemůže vstoupit do Božího království.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Jan 3:3-5