Židům 10:25

Židům 10:25 CSP

Nezanedbávejme své společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku, nýbrž povzbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Židům 10:25

Sdílet