Galatským 2:20

Galatským 2:20 CSP

Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žiji v těle, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Galatským 2:20

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Galatským 2:20