1 Timoteus 4
CSP

1 Timoteus 4

4
Odpadnutí
1Duch výslovně praví, že v posledních#n.: pozdějších dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů, 2těch,#zde pisatel ztotožňuje démony s lidmi, skrze něž démoni mluví kteří v pokrytectví mluví lež a mají vypálené znamení na vlastním svědomí. 3Zabraňují lidem ženit#n.: vdávat se; ::He 13,4 se a nařizují jim zdržovat se pokrmů, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří#ř.: jsou věřící / věrní a poznali pravdu. 4Neboť všechno, co Bůh stvořil,#ř.: každé stvoření Boží je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s děkováním: 5posvěcuje se to skrze slovo Boží a přímluvu.
Dobrý služebník Krista Ježíše
6Když budeš toto#n.: Tyto věci (ř.: pl.) předkládat bratřím, budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, živeným slovy víry a dobrého učení, které sis osvojil.#n.: jsi pozorně následoval; 2Tm 3,14 7Světské a babské báje odmítej. Cvič se pro zbožnost. 8Tělesné cvičení je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná ke všemu, neboť má zaslíbení nynějšího i budoucího života. 9Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu.#ř.: hodné veškerého přijetí; 1,15 10Proto se namáháme a zápasíme,#6,12; L 13,24; Ko 1,29; 1Te 2,2; var.: jsme tupeni že máme naději#n.: doufáme …; 5,5; 6,17; 1K 15,19; 2K 1,10 v živém Bohu, který je Zachráncem všech lidí, zvláště věřících.
11To#n.: Tyto věci (ř.: pl.) nařizuj a tomu uč. 12Nikdo ať tebou nepohrdá pro tvé mládí,#ř.: ať nepohrdá tvou mladostí ale těm, kdo věří,#ř.: jsou věřící / věrní buď vzorem v řeči, v chování,#1Pt 3,2; n.: způsobu života; 1,15 v lásce, [v Duchu,] ve víře, v čistotě. 13Než přijdu,věnuj se předčítání, napomínání,#n.: povzbuzování; Sk 15,31; Ř 12,8 vyučování.#5,17; n.: učení; v. 16; 1,10; 2Tm 3,10 14Nezanedbávej v sobě dar milosti, který ti byl dán skrze proroctví se vzkládáním rukou staršovstva. 15O to se starej, v tom buď, aby tvůj pokrok byl všem#var.: ve všem zřejmý. 16Dávej si pozor sám na sebe a na učení. V tom setrvávej.#n.: pokračuj / zůstávej; ::Ř 6,1; Ko 1,23; Ř 2,7; 2Tm 2,12 Neboť budešli to činit, zachráníš jak sám sebe, tak ty, kdo tě poslouchají.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad