1 Petr 2:21

1 Petr 2:21 CSP

K tomu jste přece byli povoláni, neboť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s 1 Petr 2:21