Maakɩ 1:3

Maakɩ 1:3 ANY

Bɔfʋɛ sɔ'n y'ɔ le sʋanlan'n m'ɔ lɛ tɩan ɛwâ nɩn anun ɛlɔ kɛ: Bɛ sésie yɛ́ Mɩn atɩn'n bɛ mán ɔ tɩ́nngɛ fɔ́ʋ́n!
ANY: The Agni Sanvi NT of Côte d’Ivoire
Sdílet

Maakɩ 1:3

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Maakɩ 1:3