Filipským 3:10

Filipským 3:10 B21

Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení! Chci se s ním ztotožnit i v jeho smrti
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Filipským 3:10