Matouš 7:22

Matouš 7:22 B21

Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Matouš 7:22