Příchod Krále: Královský proslov

Příchod Krále: Královský proslov

5 dní

Ježíš sedí na úpatí hory a svým následovníkům vysvětluje, jak mají žít. Nejedná se jen o soubor pravidel, jde o to, aby se změnil jejich přístup a celkový pohled. Cílem je Boží dokonalost. Pojďme porovnat naši představu s Ježíšovou.

Vydavatel

Rádi bychom poděkovali Dorostové unii, z. s. za poskytnutí tohoto plánu. Pro více informací navštivte: https://www.dorostovaunie.cz/

O vydavateli